Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Werken aan duurzame inzetbaarheid zorgt voor vitale en bevlogen medewerkers op elk moment van hun loopbaan. Daardoor voegen zij waarde toe aan uw organisatie en ervaren zij zelf ook hun meerwaarde.

Duur­zame inzetbaar­heid Scan

De duurzame inzetbaarheid scan geeft uw medewerker de kans om stil te staan bij zijn of haar eigen duurzame inzetbaarheid en om de balans op te maken. Het instrument meet bevlogenheid, persoonlijke flexibiliteit, werkvermogen, balans draaglast-draagkracht, balans werk-privé, loopbaanfase en laat zien of uw medewerker behoefte heeft aan het volgen van een opleiding. Een aantal belangrijke onderdelen van iemands duurzame inzetbaarheid wordt in kaart gebracht en besproken.

Wij hanteren de volgende aanpak:

  • Duurzame inzetbaarheid scan wordt thuis online gemaakt
  • Rapportage wordt verzonden naar uw medewerker
  • Individuele bespreking van het rapport à 2 uur bij ons op kantoor
  • Kennismakingsprijs € 500,- (inclusief geautomatiseerde rapportage)

Het doel van deze scan is om bewustwording over duurzame inzetbaarheid te creëren. Uw medewerker krijgt inzicht waar eventuele knelpunten of verbeterpunten zitten en kan op basis hiervan gerichter aan de slag. Ook wordt nagegaan in hoeverre iemand regie neemt over zijn/haar (loopbaan)situatie en hoe deze regie mogelijk te vergroten. Als uw medewerker behoefte heeft aan een vervolg traject bij het vergroten of behouden van zijn of haar duurzame inzetbaarheid, dan kunnen wij dat desgewenst ondersteunen. Wanneer u vragen of interesse heeft, schroomt u dan niet te bellen.