Assessments

Out­place­ment

 

Individuele trajecten

 

Psychologisch Advies­­bureau Slikboer heeft omvangrijke expertise op het gebied van personele en organisatie­vraag­stukken. Onze kundige mensen leveren u een betrouwbaar advies. Daartoe staat ons een uitgebreid instrumen­tarium ter beschikking. Wij zijn al actief sinds 1953.

U kunt rekenen op mensgerichte, praktisch ingestelde psychologen met gedegen vakkennis en ruime werk- en levenservaring. Zij zijn gekwalificeerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie en schenken hun volledige aandacht aan uw vraagstelling. Hierin onderscheiden wij ons van veel andere bureaus. De samenwerking met onze relaties kenmerkt zich veelal door een persoonlijk en langlopend contact.

Wij werken zowel voor overheidsinstanties en multinationals als voor het midden- en kleinbedrijf (opererend in velerlei bedrijfstakken).

Psychologisch Adviesbureau Slikboer is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).