Dit assessment wordt toe­­­gepast in het kader van selectie en is bedoeld om lijn­­­managers en HRM-ers te adviseren bij selectie­­­procedures.

Selec­tie­assessment

Door de inzet van een selectieassessment wordt de kans op een verkeerde beslissing in het kader van een sollicitatie aanzienlijk verkleind. De vraagstelling van de organisatie dient als uitgangspunt bij het vaststellen van de te onderzoeken competenties. De bevindingen worden beschreven in een ondubbelzinnige rapportage, waardoor u een duidelijk beeld krijgt van de kwaliteiten en aandachtspunten van uw toekomstige medewerker. Onze geschiktheidsadviezen zijn helder en to the point. Het assessment neemt een hele dag in beslag. Dit biedt de mogelijkheid diepgaand onderzoek te verrichten.

Er is ruimte voor persoon­lijke aandacht; er vinden twee uit­gebreide interviews plaats. De inzet van twee psychologen komt de objec­ti­vi­teit ten goede. Persoon­lijk­heids­vragen­lijsten, motivatietesten, capaciteiten- en intel­li­gen­tie­test­en, een simu­la­tie­oefening en/of een business­case maken deel uit van het programma.

De prijs van een selectie­assess­ment bedraagt € 1.425,= (excl. btw). Vraag naar onze moge­lijk­heden voor maatwerk.