Een as­­­sess­­­ment is een gedegen vorm van on­der­­zoek waar­in de kwali­­­tei­ten, aan­­dachts­­pun­ten, groei­­­mogelijk­heden en loop­baan­­ambi­­ties in kaart worden gebracht.

As­sess­ments

U kunt het inzetten in het kader van selectie, potentieel of ontwikkeling.
Het uitgangspunt van het assessment is altijd uw specifieke vraag, welke van te voren met u wordt doorgenomen.

Afhankelijk van het programma krijgt u middels twee uitgebreide diepte interviews, persoonlijkheids­vragenlijsten, capaciteiten­tests en rollen­spelen informatie over uw (potentiële) medewerker. Wij maken gebruik van testen, die door COTAN (commissie testaan­gelegen­heden Nederland) zijn gecertificeerd.

Werkwijze
Professionaliteit, persoonlijke aandacht en klant­gerichtheid zijn onze kerncompetenties. Wat de relatie met onze opdracht­gevers betreft betekent dit dat uw vaste contact­persoon uw organisatie, de mensen en de bedrijfs­cultuur kent.
Deze adviseur zet zich pro-actief in om mee te denken met de ontwikkelingen binnen uw bedrijf. Klant­gerichtheid houdt in dat we uw dilemma’s exact begrijpen en uw vraag op een heldere manier beantwoorden. Regelmatige evaluaties zorgen er voor dat u steeds optimaal wordt bediend.

Bij het uitvoeren van assessments betekent persoonlijke aandacht dat een deelnemer zich op zijn of haar gemak voelt en gelegenheid heeft om zich te uiten. Daarom maken twee diepte interviews met twee verschillende psychologen deel uit van het programma. Dit komt de objectiviteit ten goede. We willen in een open sfeer de persoon achter de testresultaten leren kennen.

Klantgerichtheid ten aanzien van de opdrachtgever houdt onder meer in dat een deelnemer binnen één à twee weken bij ons terecht kan en de rapportage desgewenst binnen twee werkdagen wordt verzorgd.

Cv opsturen
Voor het opsturen van uw curriculum vitae vragen wij u gebruik te maken van ons formulier. Dit kunt u met onderstaande link openen.
Deze service is helaas uitsluitend voor assessment kandidaten.