Misschien heeft u een gestresste werknemer, waar u zich zorgen over maakt. Overweegt u dan eens ons leertraject van 8 sessies. We hanteren de volgende aanpak:

Stress en Burn-out

Probleemstelling en Psycho-educatie
Samen met uw mede­werker bepalen wij zijn/haar vraagstelling. Wij leren uw mede­werker wat stress nu eigenlijk is en wat er lichamelijk en geestelijk gebeurt bij stress­­situaties.

Coping- en afweermechanismen
Vervolgens zullen we stilstaan bij de ‘coping- en afweermechanismen’ van uw medewerker: hoe heeft hij/zij leren omgaan met problemen en stressfactoren? We onderzoeken samen zijn/haar leergeschiedenis op dit gebied en bekijken waarom uw werknemer deze aanpak heeft ontwikkeld, welke voordelen deze manier van reageren heeft en welke nadelen.

Gedachtenpatronen
De handelswijze van een medewerker wordt vaak in stand gehouden door (veelal impliciete, onbewuste) opvattingen, die hij/zij zich in de loop van de jaren eigen heeft gemaakt. De manier waarop uw werknemer naar andere mensen/onderwerpen/werksituaties kijkt, bepaalt voor een belangrijk deel hoe de situatie daarna verloopt. Samen zullen wij deze gedachten analyseren bij concrete probleem- of stresssituaties en onderzoeken of deze gedachten uw medewerker helpen of belemmeren om adequaat met de situatie om te gaan.

Afronden en evalueren
Bovenstaande heeft tot doel om gevoelens van stress en spanning te reduceren door uw medewerker meer bewust te maken van diens gedachtenpatroon wat betreft het omgaan met problemen en stressfactoren, alsook om een flinke aanzet te geven in verandering van deze denk- en handelswijze. Wij zullen stilstaan bij de vraag waar de werknemer zich nog verder in mag trainen.
Bovenstaande aanpak is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Dit is een benadering die veelvuldig is onderzocht op effectiviteit en goede resultaten levert bij stressklachten.

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend, oriënterend intakegesprek.