Dit assessment wordt ingezet ten behoeve van kandidaten die zich willen heroriënteren op hun loopbaan.

Loop­baan­assessment

Dit kan zijn omdat er beslissingen genomen moeten worden vanwege een interne reorganisatie of een medewerker dreigt af te haken in zijn huidige werk. Het doel is een zo concreet mogelijk advies te geven over diverse loopbaanmogelijkheden.

Twee interviews met verschillende psychologen, persoonlijkheidsvragenlijsten, motivatie- en drijfverenvragenlijsten, interessevragenlijsten, carrièrewaarden, capaciteitentesten, een simulatieoefening, een team- of managementrollen vragenlijst en een businesscase kunnen deel uitmaken van het programma.

De deelnemer achterhaalt samen met onze psychologen welke activiteiten hem of haar het meeste energie geven. Vervolgens wordt onderzocht in welke mate de kandidaat beschikt over de benodigde competenties om in de gewenste beroepsrichting aan de slag te gaan. De bevindingen en aanbevelingen maken het gemakkelijker verantwoorde keuzes te maken voor de verdere loopbaan. Indien nodig geven wij een gericht opleidingsadvies. Aan de hand van het rapport volgt nog een verdiepend nagesprek.

De prijs van een Loop­baan­assess­ment bedraagt € 1.425,= (excl. btw). Vraag naar onze moge­lijk­heden voor maatwerk.