Het gaat hier om een uitgebreid programma waarin de medewerker begeleid wordt naar een passende functie bij een andere werkgever. Deze vorm van loopbaan­begeleiding wordt toegepast wanneer intern geen plaatsing­smogelij­kheden voorhanden zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een reorganisatie.

Outplacement

De deelnemer wordt ondersteund totdat een bevredigende externe functie is gevonden en vervolgens nog twee maanden na aanvang in de nieuwe werkomgeving.
Het outplacementtraject is een overeenkomst tussen drie partijen: de werkgever, de medewerker en Psychologisch Adviesbureau Slikboer.

Onze outplacementbegeleiding is altijd persoonlijk maatwerk en kent zes fasen die de deelnemer afhankelijk van zijn of haar situatie meer of minder uitgebreid doorloopt. De fasen zijn: orientatie, verwerking van de actuele situatie, persoonlijke analyse, arbeidsmarktanalyse, sollicitatietraining en arbeidsmarktbenadering, realisatiefase en nazorg. Het concrete einddoel is: het bekleden van een nieuwe, passende positie buiten de eigen organisatie. Wij zijn al actief sinds 1953. Hierdoor hebben wij veel kennis van de arbeidsmarkt en de bijbehorende contacten.

 

Onze adviseurs zijn arbeids- en organisatiepsychologen. Hun toegevoegde waarde ligt vooral in hun wetenschappelijke achtergrond. Zij hebben geleerd krtisch te kijken naar modellen, systemen en instrumenten. Verder zijn psychologen bij persoonlijke problemen dankzij hun expertise beter in staat om de aard van de (psychologische) problematiek te onderkennen.

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend, oriënterend intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of het klikt tussen u en de adviseur en wordt het traject nader toegelicht. Er wordt gestreefd om een adequaat beeld te vormen van de situatie, belangen en behoeften van u en de organisatie. Hierop wordt de aanpak afgestemd.