De focus van dit assessment is ontwikkelings­gericht ten behoeve van competentie­ontwikkeling, potentieel­bepaling en/of nul­meting.

Ontwikkel­assessment

Het doel is breder dan bij een selectie­assessment en wordt veelal afgenomen bij een interne medewerker. De kandidaat krijgt zicht op sterke en minder sterk ontwikkelde competenties, drijf­veren, belemmeringen en motivatie. Het onderzoek heeft een positief uitgangspunt en richt zich op realistische mogelijkheden en kansen. Twee interviews met verschillende psychologen, persoonlijk­heids­­vragen­lijsten, motivatie­­testen, belang­stellings­­vragen­­lijsten, capaciteitentesten, een simu­la­tie­oefening, een team- of mana­ge­ment­rollen vragen­lijst en een business­case kunnen deel uitmaken van het programma.

De psycholoog die het onderzoek begeleidt, draagt zorg voor een duidelijke rapportage. Hierin staat verwoord welke competenties onvoldoende, voldoende of goed zijn ontwikkeld. Tevens geven wij advies of en hoe de onvoldoende competenties ontwikkeld kunnen worden. Ook geven wij een inschatting over mogelijke doorgroeimogelijkheden. Aan de hand van het rapport volgt indien wenselijk een verdiepend nagesprek.

De prijs van een Ontwikkelassessment bedraagt € 1.425,= (excl. btw). Vraag naar onze moge­lijk­heden voor maatwerk.