Als introductie op de assessmentdag vindt u hier meer informatie over onze werkwijze.

De Assess­ment­dag

Hoe ziet het programma eruit?
De beste voorbereiding is om er voor te zorgen dat u uitgerust en ontspannen bent. Het programma is afhankelijk van het soort onderzoek waarvoor u hier bent. Het kan dus zijn dat u niet alle genoemde onderdelen aangeboden krijgt, of dat er bouwstenen worden toegevoegd die niet hieronder vermeld staan. De dag bestaat doorgaans uit de volgende aspecten:

Vaste onderdelen zijn:

  • Persoonlijkheidsvragenlijsten
  • Aantal capaciteitenonderdelen
  • Een of twee interviews met onze psychologen
  • Mondelinge tests

Afhankelijk van het onderzoek kunnen de volgende onderdelen ook deel uitmaken van het programma:

  • Eén of meerdere schriftelijke tests
  • Rollenspel(en)
  • Schriftelijke casus
  • Management of team rollen

 

 

Hoe lang duurt het programma?
Het onderzoek neemt doorgaans een hele dag in beslag. Wij streven ernaar om rond half vijf klaar te zijn met het programma. Rond het middaguur bieden wij een lunch aan. U heeft dan ongeveer een half uur pauze, waarbij u gerust buiten een wandelingetje kunt maken, als u dat wenst.

Terugkoppeling van de resultaten
Tijdens een interview vindt een korte terugkoppeling plaats van de testresultaten. Veel gegevens en testuitslagen vergen echter iets meer tijd om geïnterpreteerd te worden. Derhalve ontvangt u aan het eind van de dag bij een selectievraagstuk nog geen positief of negatief aanstellingsadvies.

U ontvangt per e-mail of per post ons rapport na maximaal vijf werkdagen. Hierin vindt u de uitslagen van het onderzoek en ons advies. Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen.
Deze vragen zullen telefonisch beantwoord worden of u kunt een afspraak maken om bij ons op kantoor het een en ander door te spreken. Pas na uw toestemming wordt het rapport aan de opdrachtgever verstrekt.

Wanneer u nog vragen heeft over het programma, kunt u ons altijd bellen.