Dit assessment is specifiek ingericht voor directie en bestuurders. Het verschaft dieper inzicht in managementkwaliteiten als: sturen en leidinggeven, ondernemingsgeest, strategisch denken, plannen en organiseren.

Executive assessment

De deelnemer maakt voorafgaand aan het onder­zoek thuis online enkele persoon­lijk­heids­vragen­lijsten. Hierdoor is er meer ruimte voor persoon­lijke inter­actie op de onder­zoeks­dag. Het programma bestaat vervolgens uit een divers scala van rol simulaties, capa­citei­ten­testen, (mana­g­ement)op­drachten en diepte-interviews met ervaren adviseurs. Een senior psycholoog-coach begeleidt de procedure. Het programma wordt toe­gesne­den op de speci­fieke vraags­telling en is geschikt voor zowel een selectie- als een ontwikkelingsvraag.

De bevindingen worden samengevat in een helder en uitgebreid rapport. Bij een executive assessment maken een grondige voor- en nabespreking op locatie deel uit van de procedure.

De prijs van een Execu­tive-assess­ment bedraagt € 1.825,= (excl. btw). Vraag naar onze moge­lijk­heden voor maatwerk.