Dit assessment is specifiek ingericht voor directie en bestuurders. Het verschaft dieper inzicht in managementkwaliteiten als: sturen en leidinggeven, ondernemingsgeest, strategisch denken, plannen en organiseren.

Executive assessment

De deelnemer maakt voorafgaand aan het onderzoek thuis online enkele persoonlijkheidsvragenlijsten. Hierdoor is er meer ruimte voor persoonlijke interactie op de onderzoeksdag. Het programma bestaat vervolgens uit een divers scala van rol simulaties, capaciteitentesten, (management)opdrachten en diepte-interviews met ervaren adviseurs.

 

Een senior psycholoog-coach begeleidt de procedure. Het programma wordt toegesneden op de specifieke vraagstelling en is geschikt voor zowel een selectie- als een ontwikkelingsvraag. De bevindingen worden samengevat in een helder en uitgebreid rapport.

Bij een executive assessment maken een grondige voor- en nabespreking op locatie deel uit van de procedure.