Reeds 55 jaar worden wij door onze relaties ingeschakeld voor de meest uiteenlopende vraagstukken op het gebied van personeel en organisatie.

Perso­neel- / orga­ni­sa­tie advies

Enkele voorbeelden uit onze adviespraktijk:

  • ontwikkelen en samenstellen van een testinstrumentarium, ook voor uw eigen intern gebruik;
  • bemiddelen bij samenwerkingsproblemen binnen de directie of tussen afdelingen;
  • adviseren bij opvolgingsvraagstukken bij familiebedrijven;
  • bieden van ondersteuning bij het opzetten van loopbaanontwikkelings- en MD-trajecten;
  • adviestrajecten waarbij de organisatiecultuur centraal staat.