Dit programma is speciaal gericht op school­verlaters. Doel is een zo concreet mogelijk advies te geven over studie- of beroeps­richting. Het programma neemt een dag in beslag.

Hulp bij studie- of beroeps­keuze voor school­verlaters

Rond het 15e levensjaar komen jonge mensen voor het eerst in hun leven voor zelfstandige keuzes te staan. Op de middelbare school moeten zij een vakkenpakket kiezen. Dit lijkt een korte termijn keuze, maar in werkelijkheid wordt hiermee al een groot deel van de verdere studie- en beroepsmogelijkheden bepaald: iedereen weet immers, dat bijvoorbeeld zonder wiskunde in het pakket een groot aantal universitaire en hogere beroepsopleidingen niet toegankelijk is. Dit is dan ook het moment, waarop een professioneel studie- en beroepskeuze advies voor het eerst zinvol kan zijn. Dit kan ook enige jaren later bij een definitieve keuze voor de vervolgopleiding. Ook verder in het leven doen zich deze momenten voor. Zo kan het bijvoorbeeld voor schoolverlaters rond en na het afstuderen, lastig zijn om zich een beeld te vormen van werkactiviteiten en carrièremogelijkheden.

Sommigen hebben nog nooit gewerkt. Anderen hebben alleen tijdens stage of vakantie enige werkervaring opgedaan. Ondanks het verrichten van uiteenlopende taken kunnen de ideeën over de eigen loopbaanwensen vaag of oningevuld blijven. Soms mondt een weekend- of vakantiebaan uit in een vaste aanstelling. In de meeste gevallen gaan de wensen en aspiraties een heel andere richting uit. Een studie- of beroepskeuze-onderzoek kan een belangrijke rol vervullen in het oriëntatie- en keuzeproces. Meestal gaat het daarbij om vragen als: ik vind bezigheid x wel leuk, maar ben ik er echt geschikt voor? Of: is dat nu iets wat ik mijn hele leven zou willen doen? Of: ik zou nog wel een opleiding willen volgen, maar welke? Tijdens het onderzoek worden, naast een persoonlijk interview met een arbeids- en organisatiepsycholoog, diverse testen afgenomen die iets zeggen over de persoonlijkheid,

de intelligentie, de belangstellingsrichtingen, de werkinstelling en de specifieke aanleg voor bepaalde activiteiten. Daarmee kan een redelijke voorspelling worden gedaan met betrekking tot opleidingsniveau en -richtingen of geschiktheid voor bepaalde beroepen of branches. Overigens blijft de eigen motivatie een heel belangrijk element.

Het onderzoek mondt uit in een advies dat er op gericht is betrokkene een duw in de goede richting te geven. Uiteraard wordt ook de beroepskeuze-rijpheid vastgesteld: in een enkel geval is het beter om een definitieve keuze nog even uit te stellen.

De prijs van een beroepskeuzeonderzoek voor particulieren bedraagt € 795,- (excl. btw).