Er bestaat niet altijd behoefte aan een uitgebreid assessment. Bij een afgebakende vraagstelling volstaat een beknopter onderzoek van een halve dag.

Short Focus Assess­ment

Bijvoorbeeld wanneer u al veel over uw medewerker weet, maar u graag nog meer inzicht in bepaalde aspecten van hem of haar zou willen hebben. Dit kan naar aanleiding van een interne sollicitatie of een functioneringsgesprek zijn. Of wanneer u wat meer houvast wilt voordat u met een sollicitant een vervolggesprek ingaat. Of uw medewerker wil intern doorgroeien en u vraagt zich af of hij/zij daar de (intellectuele) capaciteiten voor heeft. Of wellicht vraagt u zich als medewerker af of uw baan wel aansluit bij uw kwali­tei­ten. Kort gezegd: u wilt graag een gericht en objectief antwoord op een voor u belangrijke vraag. In deze gevallen kan het Short Focus Assess­ment uitkomst bieden, waarbij uw speci­fieke vraag ons uitgangspunt is.

 

Het Short Focus Assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

  • enkele persoonlijkheidsvragenlijsten
  • twee capaciteitentesten
  • één competentiegericht interview met een psycholoog.

De bevindingen van het Short Focus Assessment worden weergeven in een beknopte rapportage. Uiteraard is deze vorm van onderzoek beperkter dan onze reguliere assessments, welke een uitgebreider testpakket hebben (onder andere met één of meer simulaties en twee interviews) en waarvan de bevindingen, juist vanwege de inter­actie, een hogere betrouw­baar­heid hebben.

Het Short Focus Assessment neemt één dagdeel in beslag. Desgewenst kan een deel van de persoonlijkheidstesten voorafgaand aan de testdag thuis al gemaakt worden.

De prijs van een Short focus assessment bedraagt € 980,= (excl. btw). Vraag naar onze mogelijkheden voor maatwerk.