Bij onze individuele begeleidings­trajecten zijn persoonlijke aandacht en klant­gerichtheid belang­rijke begrippen. De deel­nemer staat centraal. Het in kaart brengen van de verwachtingen van de betrokkene vormt het startpunt. De te volgen werk­wijze wordt hierop afgestemd.

Indi­vidu­ele ­traject­en

Bij onze individuele begeleidingstrajecten vormen persoonlijke aandacht en klant­gerichtheid onze leidraad. De deelnemer staat centraal. Het in kaart brengen van de verwachtingen van de betrokkene vormt het startpunt. De te volgen werkwijze wordt hierop afgestemd. U kunt rekenen op ervaren coaches, die allen geschoold zijn als Register­psycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.

Wanneer er een afspraak wordt gemaakt in het kader van een individueel begeleidingstraject, dan start dit altijd met een gesprek met een van onze adviseurs.

Het is belangrijk dat betrokkene zich op zijn of haar gemak voelt bij deze persoon, vertrouwen heeft in diens kwaliteiten en het gevoel heeft dat deze professional hem of haar verder kan helpen.

Het bespreken van de wederzijdse verwachtingen is daarom essentieel. Tevens wordt afgestemd welke vorm van begeleiding het best bij de deelnemer past.

Soms is kortdurende oplossingsgerichte psychotherapie aanvullend aan onze dienstverlening.